gallery/calendar
gallery/living-sport-logo

1.)   A létesítmény sport területein TILOS a dohányzás és alkohol fogyasztása!

2.)   A létesítmény egész területén TILOS ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

3.)   A sportlétesítmény egész területén TILOS drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel

        való kereskedés, visszaélés!

4.)   A sportlétesítmény egész területén TILOS minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal

        járó zavaró tevékenység!

5.)   Az egész létesítmény területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása, valamint a rend és

        tisztaság megtartása kötelező!

6.)   A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan ügyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem

        vehetik igénybe a létesítmény szolgáltatásait!

7.)   A létesítmény sport területein a zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!

8.)   A játéktérre, a kondícionáló terembe és csoportos órákra kizárólag a sportterületen végezhető

        sporttevékenységnek megfelelő sportfelszerelésben lehet belépni!

9.)   A létesítmény sport területeire csak és kizárólag zárható muanyag palackban vihető be ital!

10.) A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

11.) A Living Sport területén dolgozó oktatók, teremedzők, személyi edzők, vezetők és recepciósok jogában áll

        felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!

12.) Az edzőteremben a gépek használata során az ülő felületeken törölköző használata kötelező, vagy annak

        hiányában, a kihelyezett fertőtlenítők alkalmazása a gépek használatának végeztével.

13.) Az edzőteremben a gépek és eszközök használatának befejeztével minden használó, a gépeket alaphelyzetének

        megfelelően, az eszközöket pedig eredeti tárolóhelyére köteles visszahelyezni.

14.) Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!

15.) Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát

        tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles!

16.) Az edzőtermet 14 éven aluli gyermek kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével, valamint felnőtt

        felügyelettel veheti igénybe!

17.) Az edzőterem használata 10 év alatti gyermeknek szigorúan TILOS, valamint csak és kizárólag szülői felügyelettel

        tartózkodhat bent.

18.) A Living Sport nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben

        azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

19.) A Living Sport nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

20.) A talált tárgyakat minden vendég a létesítmény recepcióján köteles haladéktalanul leadni!

21.) A Living Sport fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására

        az általános vendégkör kizárásával.

22.) A vendégek a létesítménybe való belépéssel hozzájárulnak, hogy a létesítményben kihelyezett kamerák

        személy- és vagyonvédelmi szempontból felvételt készíthetnek róluk!

HÁZIREND