HÁZIREND

 1. A létesítmény sport területein TILOS a dohányzás és alkohol fogyasztása!
 2. A létesítmény egész területén TILOS ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!
 3. A sportlétesítmény egész területén TILOS drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való kereskedés!
 4. A sportlétesítmény egész területén TILOS minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 5. Az egész létesítmény területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása, valamint a rend és tisztaság megtartása kötelező!
 6. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe a létesítmény szolgáltatásait!
 7. A létesítmény sport területein a zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!
 8. A játéktérre, a kondícionáló terembe és csoportos órákra kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelő sportfelszerelésben lehet belépni!
 9. A létesítmény sport területeire csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital!
 10. A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!
 11. A Living Sport területén dolgozó oktatók, teremedzők, személyi edzők, vezetők és recepciósoknak jogában áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!
 12. Az edzőteremben a gépek használata során az ülő felületeken törölköző használata kötelező, vagy annak hiányában, a kihelyezett fertőtlenítők alkalmazása a gépek használatának végeztével.
 13. Az edzőteremben a gépek és eszközök használatának befejeztével minden használó, a gépeket alaphelyzetének megfelelően, az eszközöket pedig eredeti tárolóhelyére köteles visszatenni.
 14. Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező!
 15. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles!
 16. Az edzőtermet 14 éven aluli gyermek kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével, vagy felnőtt felügyelettel veheti igénybe!
 17. Az edzőterem használata 10 év alatti gyermek számára szigorúan TILOS, valamint csak és kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat bent.
 18. A Living Sport nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett balesetekért/károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!
 19. A Living Sport nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!
 20. A talált tárgyakat minden vendég a létesítmény recepcióján köteles haladéktalanul leadni!
 21. A Living Sport fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 22. A vendégek a létesítménybe való belépéssel hozzájárulnak, hogy a létesítményben kihelyezett kamerák személy- és vagyonvédelmi szempontból felvételt készíthetnek róluk!